Languages

Üst Menu

User menu

Öğrenciye Sağlanan İmkanlar

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri öğrenci değişim programlarından yararlanabilir ve çift anadal, yandal yapabilirler.

Erasmus kapsamında öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yapabilirler.