Languages

Akademik Personel

Dr. Öğ. Üyesi Selim GÜNDÜZ

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanı,

 

 

Dr. Öğ. Üyesi  Hasan UZUN

· Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ABD Başkanı

 

 

Dr. Öğ. Üyesi Gökçe CEREV

- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD Başkanı

 

Arş. Gör. Siyret AYAS

 

 

Arş. Gör. Sera YILDIRIM

 

 

Arş. Gör. Orhan Ürüncan YÜCEL