Languages

Üst Menu

User menu

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi ''Göç, Yoksulluk ve İstihdam''

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Gökçe CEREV, 23-25 Eylül 2016 tarihlerinde Konya'da düzenlenen, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresine ''Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme : Elazığ İli Örneği'' konulu bildirisi ile katılarak, sözlü sunum yapmıştır.