Diller

Bölüm Hakkında

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü özellikle hızla değişen ve gelişen dünyamızda toplumun büyük bir bölümünün çalışma yaşantısının içine katılması nedeni ile önem kazanmaya başlamıştır. Bölüm eğitim ve araştırma faaliyetlerini, genel düzeyde sosyal politika ve sosyal hizmetlerde, özel olarak da işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri ile sendikal gelişmeler alanlarında yoğunlaştırmıştır. Bu bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler ‘’Çalışma Ekonomisti’’ unvanını alırlar.