Diller

Öğrenciye Sağlanan İmkanlar

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri öğrenci değişim programlarından yararlanabilir ve çift anadal, yandal yapabilirler.

Erasmus kapsamında öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yapabilirler.