Diller

Üst Menu

User menu

IBAD-2017 2nci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 2 nci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'ne Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Hasan UZUN ve Yrd.Doç.Dr. Gökçe CEREV katılımda bulunmuştur. Kongrede Yrd.Doç.Dr. Hasan UZUN ''Farklılıkların Yönetimi Bağlamında Göç Olgusu'', Yrd.Doç.Dr. Gökçe CEREV ''Türkiye'de Emeklilerin Çalışma Hayatına Yeniden Katılmalarının Hukuksal Boyutu'' konulu çalışmaları sözlü olarak katılımcılara sunmuştur.