Diller

Üst Menu

User menu

2nci Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

18-20 Mayıs 2017 Tarihleri arasında Antalya Alanya Allaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2nci Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'na bölümümüz öğretim üyelerinde Yrd.Doç.Dr. Hasan UZUN ve Yrd.Doç.Dr. Gökçe CEREV katılımda bulunmuştur. Kongrede Yrd.Doç.Dr. Hasan UZUN ''Kültürel Bariyerler Bağlamında Kadına Kadına Yönelik Şiddet Olgusu'' konulu, Yrd Doç Dr. Gökçe CEREV ''Turizm Sektörü Çalışanlarının Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Değerleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir İnceleme'' ve ''Kayıtdışı İstihdamın Önlenmesinde Eğitimin Önemi'' konulu çalışmalar ile katılımcılara sözlü sunumda bulunmuşlardır.