Diller

Öğrencimiz Gülnihal TUNCEL Uluslararası Öğrenci Kongresinde Başarılı Bir Sunum Gerçekleştirdi

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “1. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kongresi” nde bölümümüz 2nci sınıf öğrensi Gülnihal TUNCEL ''Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Üzerine Bir İnceleme'' başlıklı çalışması ile sözlü sunum gerçekleştirmiş ve bölümümüzü başarılı bir şekilde kongrede temsil etmiştir.